Information Logo

Patiënt Verantwoordelijkheid overeenkomst

1. Door het indienen van en akkoord te gaan met deze Patiënt Verantwoordelijkheid overeenkomst, bevestig ik en zeg dat ik ouder ben dan de leeftijd van 18 jaar en de wettelijke bevoegdheid heb tot het aangaan van deze bijzondere overeenkomst.

2. De bestaande wetten in mijn land verbieden me de ontvangst van een van de medicijnen die ik zou bestellen niet.

3. Alle medicijnen die ik krijg of zou bestellen bij 247Doc zijn alleen voor mijn persoonlijk gebruik. Ik zal deze niet verspreiden aan derden.

4. Ik verklaar dat ik onlangs een volledig lichamelijk onderzoek heb ondergaan en dat dit onderzoek een bevredigend resultaat had volgens de beoordelende arts.

5. Ik begrijp dat als ik twijfels heb voor, tijdens of na het gebruik van een van de medicijnen of behandelingen gekocht van 247Doc, ik meteen een arts of zorgverlener dien te raadplegen voor de nodige interventie of nazorg.

6. Ik begrijp dat er sprake kan zijn van risico's of mogelijke bijwerkingen zijn in verband met mijn gebruik van voorgeschreven medicijnen. In dit opzicht heb ik mijn persoonlijke risico's met een arts besproken en heb aanvaard dat ik ze kan ervaring met het gebruik van receptplichtige geneesmiddelen. Ik heb kennis genomen van de mogelijke bijwerkingen, risico's en voordelen van de medicatie/ s, die ik ga kopen en gebruiken. Ik verklaar dat ik een medisch onderzoek ondergaan heb en een goede fysieke conditie heb om de medicatie of behandeling die ik gekocht heb te kunnen gebruiken. Ik garandeer ook dat ik alle details van mijn huidige gezondheidstoestand bekend heb gemaakt, voorafgaand aan het medisch onderzoek.

7. Ik verklaar dat ik de medicatie of behandeling die ik wil kopen eerder heb gebruikt en dat ik geen last heb gehad van bijwerkingen. Ik garandeer ook dat als ik de bestelde medicijnen niet eerder heb genomen of als behandeling heb gehad, dat ik al een arts of een medisch professional heb geraadpleegd die heeft bevestigd dat de medicatie in kwestie niet is gecontra-indiceerd is voor mij en geschikt is voor mijn medische behoeften.

8. Mocht ik complicaties ervaren of mij zorgen maken met betrekking tot het gebruik van de bestelde medicijnen / behandeling, die medisch ingrijpen vereist, garandeer ik dat ik meteen met een geregistreerde arts contact opneem om de nodige hulp te verkrijgen.

9. Ik garandeer dat ik geen andere medicijnen of behandelingen gebruik, tijdens de periode dat ik de medicatie of behandeling die ik heb besteld bij 247Doc gebruik, tenzij ik al mijn dokter heb geraadpleegd en hij mij heeft geadviseerd dat het veilig is om de medicatie te combineren.

10. Ik bevestig dat ik mijn bloeddruk ten minste eenmaal per twee weken controleer en dat als mijn bloeddruk daalt of stijgt naar een zorgwekkend niveau, dat ik stop met de medicatie of behandeling.

11. Ik bevestig dat ik wettelijk toestemming heb om de pinpas of creditcard waarmee ik voor mijn bestelling betaal mag gebruiken.

12. Ik verklaar dat ik al van de bovengenoemde punten naar waarheid heb beantwoord, naar mijn beste inzicht en vermogen en dat ik alle relevante informatie met betrekking tot mijn gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis en geen misleidende informatie heb gegeven.