Information Logo

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van een van de diensten van 247Doc, gaat u automatisch akkoord en bent u gebonden aan alle voorwaarden en condities van onze website zoals hieronder vermeld. Gelieve deze aandachtig te lezen alvorens een transactie bij ons te maken. 247Doc behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

1. U bevestigt dat u 18 jaar of ouder bent en inwoner van het land dat u heeft opgegeven op de persoonlijke informatie pagina.

 

2. U verklaart dat de naam die u invoert op onze website uw echte naam is.

 

3. U verklaart dat u alle informatie die u heeft opgegeven, hetzij via onze website of door middel van communicatie met betrekking tot uw gebruik van onze website naar waarheid, volledig en zonder misleidende informatie heeft ingevuld.

 

4. U garandeert dat u aankopen doet bij 247Doc als consument en dat alle bestellingen die u maakt alleen voor persoonlijk gebruik zijn.

 

5. Door het invullen van het bestelformulier op onze website, bevestigt u dat u een bestelling plaatst voor producten die u wilt kopen van ons. Daarnaast vult u ook een machtiging in, zodat we in staat zijn om kosten voor het totale betaling verschuldigde bedrag van uw bankpas of creditcard te innen, in ruil voor de producten die u bestelt.

 

6. Wanneer u een bestelling plaatst bij ons, is dit een mogelijkheid om de producten te kopen die zijn vermeld in de bestelling. Zodra uw bestelling is geaccepteerd, ontvangt u een e-mailbericht, waarin uw ordernummer vermeld is. Dit volgnummer kunt u gebruiken of citeren in latere communicatie. Een overeenkomst voor de verkoop en aankoop van producten treedt pas in werking nadat we de acceptatie van uw bestelling hebben bevestigd.

 

7. Als uw bestelling is niet aangekomen binnen 30 dagen na de verzending ten gevolge van een probleem, heeft u geen recht op een terugbetaling, in plaats daarvan zouden we uw bestelling opnieuw verzenden, zonder extra kosten.

 

8. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd of aangepast op basis van ons goeddunken. Alle kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen zullen duidelijk worden weergegeven op onze homepage. Wij raden u aan om onze site regelmatig te bezoeken voor eventuele updates. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden (indien hier sprake van is) vanaf de tijd dat ze in werking treden.

 

9. U garandeert dat alle producten die u bestelt en vervolgens aan u geleverd worden voor de uitvoering van uw bestelling, alleen worden gebruikt door u en niemand anders. U stemt ermee in om 247Doc te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken of verplichtingen die voortvloeien uit de eventuele gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen als gevolg van misbruik van bestelde producten.

 

De voorwaarden hierboven beschreven zou worden, gaan in op de datum dat u voor het eerst een bezoek aan onze website brengt en blijven van kracht in alle transacties en activiteiten die u verricht op de site.